Kiki

/ Gel Effect - Kiki Kiki / Gel Effect - : 76 .
/ Glossy Kiki Kiki / Glossy : 122 .
Matt Lip Color Kiki Kiki   Matt Lip Color : 122 .
- 3d Effect Kiki Kiki - 3d Effect : 112 .
Matt Kiki Kiki   Matt : 133 .
Kiki Kiki   : 70 .
Kiki Kiki   : 70 .
Matt Concealer Kiki Kiki  Matt Concealer : 140 .
Matt Corrector Kiki Kiki  Matt Corrector : 154 .
Baked Blash Kiki Kiki  Baked Blash : 263 .
Trend Kiki Kiki  Trend : 175 .
Kiki
Kiki
6- Nude Kiki