Kokeshi

Tonka Kokeshi Kokeshi Tonka : 1833 .
Bamboo Kokeshi
Litchee Kokeshi
Lotus Kokeshi