Emilio Pucci ( )

Vivara Emilio Pucci Emilio Pucci Vivara : 4773 .
Vivara Variazioni Acqua 330 Emilio Pucci Emilio Pucci Vivara Variazioni Acqua 330 : 5002 .
Vivara Variazioni Sabia 167 Emilio Pucci Emilio Pucci Vivara Variazioni Sabia 167 : 3209 .
Vivara Variazioni Sole 149 Emilio Pucci Emilio Pucci Vivara Variazioni Sole 149 : 8123 .
Miss Pucci Emilio Pucci Emilio Pucci Miss Pucci : 1072 .
Vivara Variazioni Verde 072 Emilio Pucci Emilio Pucci Vivara Variazioni Verde 072 : 4389 .
Miss Pucci Intense Emilio Pucci Emilio Pucci Miss Pucci Intense : 1212 .
Vivara Turquoise Edition Emilio Pucci Emilio Pucci Vivara Turquoise Edition : 10734 .
Signor Vivara Emilio Pucci Emilio Pucci Signor Vivara : 12317 .
Vivara Black Edition Emilio Pucci
Vivara Silver Edition Emilio Pucci

Emilio Pucci – , , . , Emilio Pucci ( ). , , . , 1947 .

Emilio Pucci ( ) , . , – . , , , , . Emilio Pucci . , , , , .

, , . , , , , , , . , Emilio Pucci, , .

VIVARA, , , . , , . , .