Kanon Kanon : 1665 .
K.o. Kanon : 1040 .
Norwegian Wood Kanon : 1158 .

Kanon