Kanon

Kanon Kanon : 1296 .
K.o. Kanon : 1068 .
Norwegian Wood Kanon : 1221 .