Kanon Kanon : 1411 .
K.o. Kanon : 1093 .
Norwegian Wood Kanon : 1172 .