Kanon

Kanon Kanon : 1862 .
K.o. Kanon : 1094 .
Norwegian Wood Kanon : 2442 .