Chic Shaik ?30 for Woman Shaik : 7630 .
33 Opulent Shaik : 10623 .
? 77 Shaik : 8233 .
Gold Edition for Women Shaik : 23343 .
Gold Edition Shaik : 23343 .