Chic Shaik 30 for Woman Shaik : 8073 .
33 Opulent Shaik : 10982 .
77 Shaik : 8247 .
Gold Edition for Women Shaik : 23343 .
Gold Edition Shaik : 23343 .